تبلیغات
ابوذر غفاری - حیف او که امام ما شده است

ابوذر غفاری

حیف او که امام ما شده است
موضوع: احادیث
پنجشنبه 25 آبان 1391 08:53 ب.ظ


حـیف او کـه امـام مـا شـده است
آبـرو بـخـش نـام مـا شـده اســت
حیــف آن نــام کیــــمیــــایـی کــه
وقــت غم ها کلام ما شده است
بــــانـــــی اشـــک های جمعـه او
لقمه های حـرام مـا شده اسـت
خــون بـه قـلب ســفیـد او کــردن
عـادت صبح و شام ما شده است
عــــــلـــــــت واقـعــــــی غـیبت او
گـنـه خاص و عـام مـا شده اسـت
ایــنـقدر لــاف خــدمـتـش نـزنـیــم
لـایـق او کـدام مــا شـــده اسـت؟
مـــا کــــجا و غـــــلام او گــشـــتن
کـفــتر پــشــــت بـــام او گشــــتن

آخرین مطالب ارسالی
تبادل لوگو

طراح قالب
Designer Mohammad Raiei And copyRights 2011